Kontakt

Kontakty podle nařízení (EU) 2022/2065 a nařízení (EU) 2021/784:

Kontaktní místo:

 1. jednotné kontaktní místo pro komunikaci elektronickými prostředky s orgány členských států, Komisí a sborem ve smyslu čl. 11 Digital Services Act a
 2. jednotné kontaktní místo k přijímání příkazů k odstranění podle nařízení (EU) 2021/784, o potírání šíření teroristického obsahu online:
  e-mail:
  ID datové schránky: tu3cfw9

Úřední jazyky, v nichž je možné se obrátit na kontaktní místo: čeština, angličtina.

Toto jednotné kontaktní místo se týká zprostředkovatelských služeb provozovaných MAFRA, a.s., zejména serverů emimino.cz, rajce.net (rajce.idnes.cz), reality.idnes.cz, blog.idnes.cz apod.

Contacts under Regulation (EU) 2022/2065 and Regulation (EU) 2021/784:

Contact point:

 1. single point of contact for communication by electronic means with Member States’ authorities, the European Commission and the Board according to Art. 11 of Digital Services Act
 2. single point of contact for the receipt of removal orders under Regulation (EU) 2021/784, on addressing the dissemination of terrorist content online:
  E-mail:
  Czech Digital data box ID: tu3cfw9

Official languages in which the contact point can be addressed: Czech, English.

This single point of contact relates to intermediary services operated by MAFRA, a.s., in particular the servers emimino.cz, rajce.net (rajce.idnes.cz), reality.idnes.cz, blog.idnes.cz, etc.