Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

MegaBoard (998x200, Leader)

Díky svému umístění je HalfPageAd velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani při čtení článku. HalfPageAd může mít podobu klasické statické reklamy nebo jej můžete uvést do pohybu pomocí html souboru.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - MEGABOARD

  Formát

 • Obraz (JPG, PNG, GIF)
 • HTML5
 • Videobanner (Obraz + Video)
 • Dynamický HTML banner

  Rozměr

 • 998×200 px

  Maximální datová velikost

 • 100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)

  Požadavky na vzhled

 1. Kreativa nesmí být transparentní.
 2. Pouze v případě kdy se MegaBoard dodává k Brandingu by pozadí MegaBoardu mělo být transparentní.

Externí zobrazovací kód

 • Povolen

Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechna další volání prvků používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik.

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

 • Povolen 1 měřící Javascript nebo URL na 1×1 px

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.