Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Externí kódy

Standardně jsou přijímány externí kódy zobrazovací a měřící, které splňují následující pravidla. MAFRA si vyhrazuje právo odmítnout kódy, které nebudou splňovat podmínky standardní funkčnosti.

Pravidla pro zobrazovací externí kódy

 1. Externí zobrazovací kódy musí podporovat protokol HTTPS. Při načítání obrázků, stylů, knihoven, měřících skriptů, atp., musí URL adresa začínat dvěma lomítky (viz příklad níže).
  Správně: <script src="//gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
  Špatně: <script src="http://gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
 2. Externí zobrazovací kódy musí podporovat asynchronní výdej reklamy.
 3. Externí kódy nesmí způsobovat chyby ve stránkách (ať už v zobrazení nebo Javascriptu).
 4. Externí kódy a jejich kreativy nesmějí datově překračovat limity pro daný formát.
 5. Bannery vydávané přes externí kód musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky po celou dobu zobrazení (animace) např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.
 6. Veškeré bannery vydávané přes externí reklamní systém mohou být dodatečně označeny pouze jednoduchou malou ikonou partnera bez textových doplňků (akceptován je pouze dodatečný nápis "Volba reklamy" nebo "AdChoices").
 7. Kreativa expandující mimo standardní pozici musí obsahovat tlačítko s výrazným křížkem a s textem "Zavřít", umístěném na viditelném místě. Poloha tlačítka závisí na specifikaci reklamního formátu.
 8. Cílové odkazy se musí otevírat do celého (nebo nového) okna prostřednictvím atributu target="_top" případně target="_blank".
 9. Bannery přes externí kód nesmí nadměrně vytěžovat systémové prostředky zařízení koncového uživatele.

Pravidla pro měřící externí kódy

 1. Měřící kódy musí podporovat protokol HTTPS. Při načítání obrázků, stylů, knihoven, měřících skriptů, atp., musí URL adresa začínat dvěma lomítky (viz příklad níže).
  Správně: <script src="//gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
  Špatně: <script src="http://gdecz.hit.gemius.pl/gdejs/xgde.js"></script>
 2. K jednomu banneru je možné nasadit maximálně jeden externí měřící kód, pokud u daného formátu není určeno jinak a umožňuje to reklamní systém.