Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Obraz

Formát Obraz umožňuje přesměrování jen na jednu URL adresu. Pokud má Obraz banner obsahovat více prokliků, pak je potřeba nejdřívě ověřit zda zda je to u daného druhu banneru možné.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

    Bannery Obrazového formátu

  • přijímáme pouze ve formátech JPG, PNG nebo GIF (není-li uvedeno jinak)
  • musí dodržet max. datovou velikost pro daný formát
  • musí být vytvořeny v barevném prostoru RGB (nikoli CMYK)
  • doporučujeme, aby měly rozlišení 72 dpi

Tipy ke snížení datové velikosti

Použijte optimální formát pro váš Obraz:

  • JPEG: Hodí se na fotky. Nepodporuje průhlednost. Používá ztrátovou kompresi, která nemá ráda šrafování a jednolitou červenou a má naopak ráda zarovnání bloků do mřížky 8x8 pixelů. Datová velikost je úměrná rozměrům, nikoliv obrazové složitosti. Tip na nástroje ke kompresi: JPEGmini
  • PNG: Hodí se na veškerou ostatní grafiku (loga, nápisy…), může mít průsvitné části. Komprese je běžně bezztrátová, ale je možné omezit paletu na 256 (a méně) barev, což může velikost srazit. Datová velikost je úměrná obrazové složitosti, nikoliv rozměrům. Tip na nástroje ke kompresi: PNG Gauntlet, TinyPNG
  • GIF: Hodí se pouze na pohyblivou grafiku. Pro statický obrázek je vždy horší než PNG.