Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Mobilní Rectange (300x250)

Díky svému umístění je Square velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani ve článku. Square může mít podobu klasické statické reklamy nebo jej můžete uvést do pohybu pomocí html souboru. Formát lze využít na desktopové i mobilní verzi.

Reálný náhled Zdrojové soubory

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 300×250 px

Maximální datová velikost

  • 50 kB (v případě HTML5 100 kB)

Externí zobrazovací kód

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM.

Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechna další volání prvků používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik.

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Chcete přidat video?

V tomto případě je potřeba dodat banner dle specifikace pro Video WideSquare 300x250.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.