Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

HyperText sekce

Menší, ale stejně oblíbená verze hypertextu na HomePage. Na rozdíl od něj však můžete tento hypertext umístit do sekce, která se Vám tematicky nejvíce hodí. K dispozici jsou zde i rubriky jednotlivých krajů, a tak můžete reklamu snadno cílit na uživatele zajímající se o události z Vašeho okolí.

Reálný náhled

Dostupné na webech

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

  • Obraz (JPG, PNG)
  • Sdělení: Text

Rozměr

  • Obraz: 80×60 px
  • Sdělení: 70 znaků včetně mezer

Maximální datová velikost

  • 10 kB

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.