Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Gigaboard (480x960)

Mimořádný formát pro vaše produkty. Díky svému umístění a velikosti je velmi účinný. Můžete být rozdělen do osmi boxů které v sobě mohou díky animaci zobrazovat dva produkty a nebo můžete využít celou plochu jako celek, případně kombinaci obou.

Reálný náhled

Dostupné na webech

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 480×960 px

Maximální datová velikost

  • 150 kB (v případě HTML5 max. 250 kB)

Externí zobrazovací kód

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM.
  • Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://).

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius, IAS a DoubleVerify.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Chcete animovaný banner?

V tomto případě je potřeba dodat banner ve formátu HTML5.

Chcete přidat video?

V tomto případě je potřeba dodat banner dle specifikace pro Video Square.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.