Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

3D MegaBoard (Leader)

Díky skvělému umístění přímo nad obsahem webu je leaderboard to první, co po příchodu na stránku uvidíte. Ve spojení s 3D efektem, kdy se leaderboard otáčí a střídá různé kreativy, představuje pro uživatele ještě větší vizuální zážitek a přehlédnout jej je tedy prakticky nemožné. Lze jej zobrazovat samostatně nebo s brandingovým pozadím.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Při využití základní animace reklamního formátu postačí dodat statické obrázky (JPG, PNG) odděleně, ke kompletaci banneru dojde na naší straně.

V případě rozšířených animací, použití dynamických prvků nebo vložení videa, je nutné dodat podklady pro jednotlivé části vytvořené v HTML jako samostatné archivy ZIP. Ke kompletaci banneru dojde na naší straně

Rozměr

  • 998×200 px (3 až 5 obrazů nebo HTML5 samostatných archivů ZIP )

Maximální datová velikost

  • 200 kB (platí pro všechny obrazy/HTML5 bannery dohromady)

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, 1 URL s UTM parametry na jeden obraz/HTML5 banner
  • Akceptované URL třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Upozornění

U tohoto banneru si lze vybrat rychlost střídání a směr otáčení obrázků.

Potřebujete MegaBoard i s Brandingovým pozadím?

V tom případě dodejte k MegaBoardu i Branding dle specifikací

Branding je umístěn vodorovně uprostřed stránky. Mezi vrchním okrajem stránky a horní hranou megaboardu je mezera 17 px. Mezi spodní hranou megaboardu a obsahem stránky je mezera 12 px.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.