Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Stripe (banner ve videu)

Kromě videoreklamy lze do našich videopořadů vložit reklamní formát stripe. Ten se po určitém času přehrávání uživateli zobrazí v dolní části videa v podobě úzkého proužku a je viditelný až do doby, než jej uživatel sám zavře.

Reálný náhled

Dostupné na webech

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 460×50 px

Maximální datová velikost

  • 50 kB

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.