Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

MiddleBoard (690x100)

Další velice oblíbený reklamní formát na iDOS.cz. Middleboard se zobrazuje přímo mezi vyhledanými spoji, a to hned pod prvním výsledkem. Při výběru toho nejlepšího dopravního spojení tedy uživatel nemá šanci middleboard přehlédnout.

Reálný náhled

Dostupné na webech

Technické specifikace banneru

 • Rozměr: 690x100 px
 • Datová velikost: 45 kB / 100 kB HTML5
 • Formát: JPG, PNG, GIF, HTML5

Externí zobrazovací kód

 • Ano, dle našich specifikací.
 • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM.
 • Upozornění. V případě dodání kreativ pomocí výdejového scriptu od neověřeného adserveru může být funkčnost formátu omezena nebo zcela znemožněna. Podklady, které nesplňují výše uvedenou specifikaci, musí být nejdříve otestovány, zda by mohly být nasazeny. V takovém případě script dodejte v dostatečném předstihu před spuštěním kampaně, abychom měli čas jej otestovat a vy jej případně upravit.

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

 • Ano, dle našich specifikací.
 • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius, IAS, DoubleVerify.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.

Než začnete s výrobou banneru

Formáty obrázků pro reklamní bannery:

 • JPEG: Hodí se na fotky. Nepodporuje průhlednost. Používá ztrátovou kompresi, která nemá ráda šrafování a jednolitou červenou a má naopak ráda zarovnání bloků do mřížky 8x8 pixelů. Datová velikost je úměrná rozměrům, nikoliv obrazové složitosti.
 • PNG: Hodí se na veškerou ostatní grafiku (loga, nápisy…), může mít průsvitné části. Komprese je běžně bezztrátová, ale je možné omezit paletu na 256 (a méně) barev, což může velikost srazit. Datová velikost je úměrná obrazové složitosti, nikoliv rozměrům.
 • SVG: Hodí se na veškerou vektorovou grafiku. Je bezztrátově zvětšovatelný, ale může být datově náročný.
 • GIF: Hodí se pouze na pohyblivou grafiku. Pro statický obrázek je vždy horší než PNG.

Obecná pravidla vztahující se na všechny bannery:

 • Banner nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina) výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
 • Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
 • Banner nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
 • Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů, nesmí vypadat jako systémové hlášky a nesmí využívat všeobecně známé prvky zavádějícím způsobem – třeba symbol "play" na cokoliv jiného než zapnutí přehrávání, symbol křížku [×] na cokoliv jiného než zavření/skončení, symbol lupy na cokoliv jiného než hledání/zvětšování apod.
 • Banner nesmí jakkoliv zasahovat do stránky nebo ovlivňovat chování prvků stránky, které nejsou součástí komerční plochy (banneru). Nesmí měnit titulek stránky, ani její hlavní obsah či samovolně upravovat nalistovanou adresu bez prokliknutí banneru.
 • V názvech souborů dodaných bannerů se nesmí vyskytovat žádná diakritika, mezery, ani zvláštní znaky. Místo mezery lze použít podtržítko „_“.
 • Předání všech verzí banneru a cílové URL adresy je nutné nejpozději dva pracovní dny před začátkem kampaně, pokud není uvedeno jinak.

Upozornění pro HTML bannery:

 • Banner poběží jako samostatná HTML stránka v iframu, čímž je vyloučeno riziko technické i vizuální kolize s jinými prvky stránky. Potřebuje-li být banner mimo iframe, musí být dodaný s větším předstihem a bude podroben důkladnější kontrole.
 • Banner nesmí působit viditelné potíže v žádném prohlížeči (ani ve starším, třeba v Internet Exploreru 8). Nesmí vyvolávat JS chyby, ani psát cokoliv do konzole.
 • Podklady pro banner se (včetně externích zdrojů, např. písma z Google Fonts) musí vejít do datového limitu 100 kB.
 • Tímto je vyloučeno i použití různých JS frameworků (YUI, MooTools, Prototype.js, jQuery a spol.) a CSS frameworků (Bootstrap, Foundation).
 • Banner nesmí nadměrně zatěžovat procesor. Jako reference slouží počítač s CPU Intel Core 2 (1,86 GHz)
 • Obslužné CSS i JS by měly být přímo uvnitř HTML.
 • Celá prokliknutelná část banneru musí být uvnitř odkazu (element s atributem href, žádný onclick). Cílovou adresu do atributu href nastaví náš reklamní systém.
 • Uvnitř iframu se nesmí odehrát žádné přesměrování (nebo jiná změna adresy) způsobující, že kliknutí na tlačítko Zpět v prohlížeči na naší stránce nepovede na předchozí stránku.
 • Prokliknutelná část banneru musí mít při najetí myší standardní kurzor ruky, který mívají odkazy. Neprokliknutelné části takový kurzor mít nesmí.
 • Banner si nesmí ukrást focus nebo způsobit odchod z naší stránky bez standardní explicitní akce uživatele (tj. bez kliku myší, bez stisknutí enteru, bez dotyku ukončeného v místě, kde začal).
 • Banner nesmí vydávat zvuky bez najetí myši nebo bez explicitní akce uživatele.
 • Část uživatelů používá jinou výchozí velikost písma. Nevyžadujeme, aby banner vypadal při všech velikostech stejně, jen upozorňujeme, že je vhodné na tuto pružnost prostředí nezapomínat (zamezit jí nelze).

  U videobannerů požadujeme:

 • formát videa MP4
 • kodek H.264
 • maximální datový tok 256 kb/s
 • maximální datová velikost videobanneru je 1 MB

Pro zabezpečené stránky (https://) musí všechny měřicí a zobrazovací kódy třetích stran používat pouze https://. V kreativách samotných musí všechna další volání prvků nebo trackovacích URL také používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik. Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.