Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Video Spot (PreRoll, PostRoll, MidRoll)

Stále více příznivců si získává nejenom bannerová prezentace, ale i videoreklama. Ta se uživateli zobrazí buď před, nebo po zhlédnutí našeho pořadu, podobně jako tomu je při sledování televize.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  • TV norma: PAL, 25 fps
  • Video formát: AVI / MPEG2 / MOV / MP4 (můžeme převádět i z dalších formátů, ale nemůžeme garantovat kvalitu)
  • Rozlišení: Full HD (1920x1080), nebo HD (1280x720). Nižší rozlišení způsobí horší obrazovou kvalitu.
  • Poměr stran: 16:9
  • Akceptovaná média: mini DV nebo DVCam, DVD nebo CD
  • Zvuk: 48 kHz, stereo, min. 128 kb/s, zvuk modulovaný do - 6dB
  • Přeskočitelnost spotu: U videí, která jsou servírována naším reklamním systémem (klient nám dodá své video), je možné nastavit konkrétní časy přeskočení spotu. U spotů servírovaných třetí stranou není toto možné.

  • Preroll je přehrán před obsahovým videem.
  • Postroll je přehrán za obsahovým videem.
  • Midroll je přehrán uprostřed obsahového videa.
  • Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

    • Ano, dle našich specifikací.
    • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, AdVerification, DCM, AdOcean, Sizmek, Gemius, IAS, MOAT, DoubleVerify
    • Videospot můžeme nasadit také přes VAST kód, musí být ale přeskočitelný (je potřeba nadefinovat v kódu).
    • U videí nasazených pomocí VAST tagů je možné použít doměřovací skripty. U videí nasazených napřímo z naší strany lze použít pouze doměřovací pixely.

    Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

    Upozornění pro použití VPAID

    Důrazně nedoporučujeme servírování videoreklamy přes VPAID. Použití tohoto formátu nezaručuje správnou funkci přehrávaných videí a doplňkových funkcionalit obsažených ve VPAID na všech zařízeních a typech browserů (zejména mobilních prohlížečích a zařízeních nepodporujících autoplay). Náprava není možná na naší straně a aktuálně zmírňujeme negativní dopady použití VPAID alespoň cílením na zařízení s pravděpodobnou podporou pro přehrání videí servírovaných v tomto formátu. Ani tak však nedokážeme zajistit správné vykonání doplňkových funkcí obsažených ve VPAID. Jako variantu k distribuci video reklamy doporučujeme přechod na standard VAST. Podporované verze uvádíme v tabulce:

    verze podporujeme VPAID SAS AdVerification AdForm AdOcean DoubleCick** Sizmek** OMID MOAT DoubleVerify
    VAST 2.0 ANO ANO* ANO ANO ANO ANO ANO ANO X ANO ANO (VPAID)
    VAST 4.0 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO X ANO X
    VAST 4.1 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO X
    VAST 4.2 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO X

    *není plně podporováno prohlížeči
    **doměřujeme pouze imprese a kliky, nikoli visibilitu

    Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.