Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Video Preroll, Postroll

Stále více příznivců si získává nejenom bannerová prezentace, ale i videoreklama. Ta se uživateli zobrazí buď před, nebo po zhlédnutí našeho pořadu, podobně jako tomu je při sledování televize.

Reálný náhled

Technické specifikace videospotu

 • TV norma: PAL, 25 fps
 • Video formát: AVI / MPEG2 / MOV / MP4 (můžeme převádět i z dalších formátů, ale nemůžeme garantovat kvalitu)
 • Rozlišení: Full HD (1920x1080), nebo HD (1280x720). Nižší rozlišení způsobí horší obrazovou kvalitu.
 • Poměr stran: 16:9
 • Akceptovaná média: mini DV nebo DVCam, DVD nebo CD
 • Zvuk: 48 kHz, stereo, min. 128 kb/s, zvuk modulovaný do - 6dB

 • Preroll je přehrán před obsahovým videem.
 • Postroll je přehrán za obsahovým videem.
 • Videospot můžeme nasadit také přes VAST kód, musí být ale přeskočitelný (je potřeba nadefinovat v kódu).

  Upozornění pro použití VPAID

   Důrazně nedoporučujeme servírování videoreklamy přes VPAID. Použití tohoto formátu nezaručuje správnou funkci přehrávaných videí a doplňkových funkcionalit obsažených ve VPAID na všech zařízeních a typech browserů (zejména mobilních prohlížečích a zařízeních nepodporujících autoplay). Náprava není možná na naší straně a aktuálně zmírňujeme negativní dopady použití VPAID alespoň cílením na zařízení s pravděpodobnou podporou pro přehrání videí servírovaných v tomto formátu. Ani tak však nedokážeme zajistit správné vykonání doplňkových funkcí obsažených ve VPAID. Jako variantu k distribuci video reklamy doporučujeme přechod na standard VAST verze 2.0.

   Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.

  Než začnete s výrobou videospotu

  • Videospot nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
  • Videospot nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
  • Videospot nesmí jakkoliv zasahovat do stránky nebo ovlivňovat chování prvků stránky, které nejsou součástí komerční plochy (videa). Nesmí měnit titulek stránky, ani její hlavní obsah či samovolně upravovat nalistovanou adresu bez prokliknutí videospotu.
  • Předání všech verzí videa a cílové URL adresy je nutné nejpozději dva pracovní dny před začátkem kampaně, pokud není uvedeno jinak.

  Pro zabezpečené stránky (https://) musí všechny měřicí a zobrazovací kódy třetích stran používat pouze https://. V kreativách samotných musí všechna další volání prvků nebo trackovacích URL také používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik. Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.