Seznamy používaných cookies

Seznamy používaných cookies společnosti MAFRA, a.s.

Cookies jsou podle nás nutné k správnému fungování webových stránek. Jejich počet se snažíme omezovat na minimum a pravidelně revidovat jejich nutnost. I tak nám občas zůstávají kostlivci ve skříni.

Účelem cookies není nadměrně sledovat uživatele, ale naopak zajistit, aby naše stránky spolehlivě fungovaly a efektivnější správou a cílením obsahu stránek a reklam zajistit, že Vám bude doručován pro Vás zajímavý obsah. Cookies si samozřejmě můžete vypnout, například ve webovém prohlížeči, ale za následné nefunkčnosti neneseme odpovědnost (přesto se snažíme, aby bez cookies nebyly ovlivněny základní funkce).

Následující stránka obsahuje základní cookies, které na našich stránkách používáme a nad nimiž máme kontrolu. Výčet zatím není úplný, ale bude jej postupně doplňovat (zejména o cookies našeho reklamního systému apod.). Přehled je určen zvídavým uživatelům, kteří chtějí prozkoumat, jestli s nimi nehrajeme nečistou hru.

Přehled je uzpůsoben technicky zdatnějším uživatelům. Na další případné dotazy rádi odpovíme, kontaktovat nás můžete například přes formulář.

Obsah


Cookies používané v rámci obsahových stránek iDNES.cz

Technické cookie potřebné pro chod systému

Kliknutím na název zobrazíte podrobnější informace uložené v rámci dané cookie

personalizace – technické informace o příslušném uživateli – platnost 13 měsíců

uložené položky:

 • "test_verze", "verzeabc" + name, "testverzeabc2" – rozdělení uživatelů do testovací skupin
 • "lS" - poslední navštívená sekce (pořad) na serveru Playtvak.cz
 • "paidto", "paidhash" – informace ke službě iDNES.cz bez reklam
 • Přenastavení kraje v portálovce mění podhodnotu kraj.
 • Položka lidskost slouží jako "anticaptcha", abychom skučeným lidem zbytečně nezobrazovali captchu.
 • Položka adb slouží pro detekci blokování reklamy.

personalizace_temp - pomocné informace o absolvovaných anketách nebo účasti v soutěžích – platnost 13 měsíců

uložené položky

 • "ankety" - odhlasované ankety
 • "znamky" - obodované známkování
 • "pr18" - anketa Prezidentské volby 2018
 • "vykuk" - články na Expresu
 • "act" - den poslední aktivity (aktualizace v DB)

galerie - informace o hlasovacích fotogaleriích – platnost 13 měsíců

 • "g_" + galerie - odhlasované položky
 • "h_" + galerie - ověřovací hash

diktat - informace o vyplněných diktátech – platnost 13 měsíců

 • "" ID vyplněného diktátu

photoduel - potřebné k zajištění funkčnosti hlasování fotogalerií – platnost 13 měsíců

 • "ID" - login ID
 • "hash" - login hash
 • "p", "count", "lv"
 • "lastimg1", "lastimg1Id", "lastimg2", "lastimg2Id"

hlasovani  – informace o známkování her na Bonuswebu  – platnost 13 měsíců

"hra_" + ID - hlasováno u HRY v Bonuswebu

katalog – zde ukládáme informace o porovnávání položek v katalogu mobilů – platnost 13 měsíců

"Mobil" - porovnávání položek v katalogu Mobil

"Mobil2" - porovnávání položek v katalogu Mobil2

"Digifoto" - porovnávání položek v katalogu Digifoto

wkey – potřebné ke správné funkci souvisejících videí – platnost 13 měsíců

"k" - související videa přes klíčové slovo - nadále nebudeme ukládat

source - na mobilním webu informace odkud čtenář přišel, abychom mohli zobrazovat jinou článkovou výbavu

flashver - zde si ukládáme informaci o podpoře technologie Flash pro účely reklam. Pokud je jistota, že platforma flash nepodporuje, nastavuje se platnost na 10000 dní, jinak na 10 dní, poté se znovu testuje, zda se podpora flashe nezměnila

nosticky – nezobrazování "sticky" reklamy – platnost 90 minut

Vzniká při ručním zavření mobilní sticky reklamy vytvářené přes naši funkci. Pokud existuje tato cookie při načítání reklamy, sticky se nezobrazuje.

js-storage – informace o funkčností localStorage – nemá omezení platnosti

Záložní cookie pro objekt Storage, pokud nefunguje localStorage

lg – používá se k internímu měření čtenosti – platnost 15 minut

Měření čtenosti. Obsahuje svislítky oddělené dvojice typ:hodnota, aby se vědělo, že se čtenost nemá započítat znovu, pokud člověk přijde na stejnou věc daného typu, na které už nedávno byl (třeba přejde-li do galerie a vrátí se zpátky). Platnost 15 minut.

message-center – platnost neomezena

Hodnota "disabled" znamená, že má být navždy vypnuté message centrum.

tempabtest – označení testovací verze – platnost neomezena

V této strukturované cookie se mění podhodnota titulek na A nebo B, pokud je zavolána Misc.setABTestClanek.

pruchody2 – technické informace – platnost neomezena

Vzniká při volání Log.pruchody. S hodnotou "ano""ne", nebo při prokliknutí odkazu svislítky oddělenými informacemi o aktuální stránce (hostname, kus adresy za lomítkem), ídéčku prokliknutého odkazu a třídě.

videoplayer – uživatelské nastavení videopřehrávače – platnost neomezena

Čárkami oddělené nastavení videopřehrávače: hlasitost, umlčení, kvalita.

vzhled – nastavení vzhledu mobilní verze webu – platnost do 30. prosince 2020

Nastavení vzhledu – velikosti písma a tmavý/světlý styl.

_webid – jedinečný identifikátor definující uživatele

Používá se k rozlišení živých návštěvníků a robotů, u živých návštěvníků jako identifikátor k personalizaci obsahu.

Uživatelské loginy

Informace v následujících cookies se používají pouze pro přihlášené uživatele. 

personalizace – diskutéři a uživatelé iDNES+ – platnost 13 měsíců

 • "idctenare" - ID čtenáře
 • "uid" - login hash - pro kontrolu platnosti
 • "rodina" – rodina kde je čtenář přihlášen - v tomto případě idnes

subscriptions – údaje o předplatitelích elektronických verzí novin a iDNES.cz bez reklam – platnost 13 měsíců

 • "id" - user ID - identifikační číslo uživatele
 • "ticket" - ticket ID
 • "permision" - časová platnost
 • "voucher" - číslo voucheru

subscription_devices – údaje o zařízeních, ze kterých navštěvujete novinové čtečky – platnost 13 měsíců

 • "ident_" + id - identifikace zařízení
 • "time_" + id - hash zařízení
 • "name_" + id - jméno zařízení, jen se zapisuje a nepoužívá

Uživatelská nastavení

Tyto cookies nejsou nutné, slouží k lepšímu uživatelskému zážitku. Například si pamatují zobrazované místo na počasí nebo nastavené stanice v TV programu. Informace zůstávají na počítači uživatele, neukládájí se na servery MAFRA, a. s.

personalizace - tady si ukládáme pomocné informace o prohlížení webu – platnost 13 měsíců

 • "setver" - nastavení aktuální verze webu (full, touch, mobile) - umožňuje mít například na mobilu zapnutou desktopovou (full) verzi nebo na stolním počítači mobilní
 • "dizasilat" - informace, zda zasílat reakce na diskusní příspěvky
 • PREMIUM a PREMIUMhash obsahuje informace o uživateli prémia, do kdy má přístup k placenému obsahu a hash kontrolní součet, zda uživatel údaj neupravoval.

personalizace_temp - pomocné informace ke službě pocasi.idnes.cz – platnost 13 měsíců

 • "geoPlace" - volba místa na počasí

personalizace_tvprogram – nastavení televizního programu – platnost 13 měsíců

 • "tvProgramTyp" - zobrazení TV programu (sloupcový / řádkový))
 • "tvKanaly" - zvolené televizní stanice

subscriptions – informace k předplatnému – platnost 13 měsíců

 • "edition_mfd" - volba preferované (krajské) edice v MF Dnes

galery-description-on - informace, zda se zobrazují popisky u fotek – platnost 13 měsíců

blogpolitics - informace, zda zobrazovat politické články na titulní straně blogů – platnost 13 měsíců

user_region – informace o zvoleném kraji – platnost 13 měsíců

datacenter - nastavení datacentra na stránkách sport.idnes.cz – platnost 13 měsíců

 • "data" - nastavení pro nepřihlášeného uživatele, jinak se ukládá na server

onlinesazky – pro návštěvníky sázek na sport.idnes.cz – platnost 13 měsíců

 • "data" - nastavení pro nepřihlášeného uživatele, jinak se ukládá na server

horoscopes – informace pro správné fungování stránky s horoskopy – platnost 13 měsíců

 • "birthdate" - datum narození
 • "sign" - zvolené znamení

Cookies používané na Mobil.cz

Technické cookie potřebné pro chod systému

pruchody2 - technické informace nezbytné pro chod systému - platnost neomezena

_webid - jedinečný identifikátor definující uživatele - platnost 13 měsíců

Uživatelská nastavení

Tyto cookies nejsou nutné, slouží k lepšímu uživatelskému zážitku. Například si pamatují zobrazované místo na počasí nebo nastavené stanice v TV programu. Informace zůstávají na počítači uživatele, neukládají se na servery MAFRA, a. s.

personalizace – technické informace o příslušném uživateli – platnost 13 měsíců

 • "setver" - nastavení aktuální verze webu (full, touch, mobile) - umožňuje mít například na mobilu zapnutou desktopovou (full) verzi nebo na stolním počítači mobilní
 • “sp” - čas vytvoření dané cookie
 • “cookieconsent_dismissed” - zde si ukládáme informaci o tom, zda návštěvník potvrdil oznámení o používání cookies na stránce

Cookies používané v rámci stránek www.mfdnes.cz, www.etema.cz a www.lidovenoviny.cz

Technické cookie potřebné pro chod systému

flashver - zde si ukládáme informaci o podpoře technologie Flash pro účely reklam. Pokud je jistota, že platforma flash nepodporuje, nastavuje se platnost na 10000 dní, jinak na 10 dní, poté se znovu testuje, zda se podpora flashe nezměnila

ASP.NET_SessionId - technická cookie pro identifikaci relace

Uživatelská nastavení

Tyto cookies nejsou nutné, slouží k lepšímu uživatelskému zážitku.

personalizace – technické informace o příslušném uživateli – platnost 13 měsíců

 • "setver" - nastavení aktuální verze webu (full, touch, mobile) - umožňuje mít například na mobilu zapnutou desktopovou (full) verzi nebo na stolním počítači mobilní
 • "sp" - čas vytvoření dané cookie

font-size - zde si ukládáme, jakou velikost písma používáte ve čtečce, abychom vám stejnou velikost mohli nabídnout i příště.

Uživatelské loginy

Informace v následujících cookies se používají pouze pro přihlášené uživatele.

subscriptions – údaje o předplatitelích elektronických verzí novin – platnost 13 měsíců

 • id - user ID - identifikační číslo uživatele
 • ticket - ticket ID
 • permision - časová platnost
 • voucher - číslo voucheru
 • edition_ - region MF DNES nebo Lidových novin, který si uživatel ve čtečce prohlíží, např. Jižní Čechy.

subscription_devices – údaje o zařízeních, ze kterých navštěvujete novinové čtečky – platnost 13 měsíců

 • ident_ + id - identifikace zařízení
 • time_ + id - hash zařízení
 • name_ + id - jméno zařízení, jen se zapisuje a nepoužívá

Cookies používané v rámci vyhledávače IDOS

Přípravu dat o jízdních řádech, technologické zázemí a provoz cookies pro IDOS zajišťuje společnost CHAPS spol. s r.o. Provozování internetového IDOS a prodej inzerce zabezpečuje společnost MAFRA, a.s.

Webové stránky www.idos.cz

 • IdosTT - platnost 1 rok,  poslední použitý jízdní řád
 • IdosSettings -  platnost 1 rok,  nastavení tisku
 • Idos - platnost je po dobu relace, cookie drží údaje např. o jazykovém nastavení, zapnutí/vypnutí rozšířeného formuláře či panelu Moje spojení

Mobilní web IDOS

 • AppPromo - platnost 1 rok, do cookie je zaznamenáno, že byl uživateli zobrazen banner s výzvou k instalaci nativní aplikace IDOS.
 • IdosTT - platnost 1 rok,  poslední použitý jízdní řád

Mapový web IDOS

 • MapIdosTT - platnost 1 rok, poslední použitý jízdní řád a záložka

Mimo cookies je využíváno k ukládání údajů o uživateli také uložiště localstorage.


Cookies na Reality.iDNES.cz

 • PHPSESSID - slouží jen k identifikaci dat, která uživatel na webu vygeneroval - zobrazené inzeráty, reakce na inzeráty a další - není to jen identifikátor přihlášení uživatele.
 • favouriteArticles - informace o oblíbených nemovitostech pro nepřihlášené uživatele.
 • watchdogs - informace o oblíbených hledáních (hlídacích psech) pro nepřihlášené uživatele.
 • inquiries - informace o odeslaných poptávkách pro nepřihlášené uživatele.

Pokud si uživatel založí účet a přihlásí se, tyto cookies se vynulují a vše se ukládá do DB k danému uživateli.


Cookies na JobDNES.cz

 • PHPSESSID - Session ID uživatele - zajišťuje klíč k datům, která návštěvník webu „vygeneroval“ v rámci svého pohybu na stránkách - platnost 15 dní
 • favorites - značení oblíbených nabídek - platnost 1 měsíc
 • favouriteBox - Nastavení viditelnosti boxíku oblíbených nabídek - schovaný/otevřený při refresh - platnost 1 měsíc
 • dog-ousko-firsttime - Nastavení viditelnosti boxíku hlídací pes - schovaný/otevřený při refresh - platnost 7 dní

Cookies na Rajce.net

 • PHPSESSID - informace o session - platnost session
 • rajce.net-exif - informace o zobrazení podrobností k fotce (EXIF) - platnost 365 dní
 • rajceNetCode - identifikátor návštěvníka - platnost 365 dní
 • remember - uložený přihlašovací token - platnost 365 dní
 • rememberToken - uložený přihlašovací token - platnost 365 dní
 • userItemsViewTyp - určuje způsob zobrazení seznamu alb (grid vs. řádky) - platnost 14 dní
 • rajce_survey_status - uživatel viděl nebo zavřel pobídku k vyplnění dotazníku - platnost 365 dní
 • event-* - ukládá informaci o schování reklamního popupu
 • unassigned_products - seznam produktů nepřihlášeného uživatele - platnost 20 let
 • _protoproducts_session - session uživatele u fotoproduktů - platnost session
 • cart_count - informace o počtu produktů v košíku - platnost 13 měsíců

Cookies na www.AkcniCeny.cz a www.Zlacnene.sk

Technické cookie potřebné pro chod systému

 • PHPSESSID - identifikace  přiřazuje ID jednotlivým návetěvám webových stránek - platnost 120 minut
 • AClst - identifikace  používá se pro trvalé přihlášení (neodhlášení) uživatele - platnost 365 dní
 • AClst - identifikace  uživatele k jeho nastavenému nákupnímu seznamu - platnost 14 dní
 • starrated   - ukládání informace o hodnocení jednotlivých řetězců/prodejen - platnost 365 dní
 • ocrated  - ukládání informací o hodnocení obchodních center - platnost 365 dní

Uživatelská nastavení

Tyto cookies nejsou nutné, slouží k lepšímu uživatelskému zážitku. Například si pamatují prodejnu nebo město, pro které jste zobrazili leták.

 • ocWelcomeRedir   - informace o nastavení kraje a města nákupních center - platnost 90 dní
 • retezecLokace - informace o nastavení města / prodejny kde nakupuji - platnost 90 dní

Cookies na webu www.mojeportmonka.cz

 • cb-enabled - tento soubor cookie je spojen s bezplatným skriptem, který zobrazuje upozornění na cookies na webových stránkách. Používá se k záznamu, kdy uživatel zavřel upozornění, aby se zabránilo opětovnému zobrazování při dalších návštěvách. Platnost: 30 dní

Cookies na webu Vratnepenize.cz

 • _sonar – používá se k zobrazení reklamy, platnost 1 rok
 • _utma – sleduje počet návštěvníků stránek, platnost 2 roky
 • _utmb – zaznamenává čas přesného okamžiku, kdy návštěvník vstoupí na stránku, platnost 30 minut
 • _utmc – zaznamenává čas přesného okamžiku, kdy návštěvník opustí stránku, platnost do konce relace
 • _utmt – používá se k hodnocení rychlosti požadavku, platnost 10 minut
 • _utmv – používá se pro uživatelské proměnné, platnost 1 minuta
 • _utmz – zaznamenává, odkud přišel návštěvník, jaký vyhledávač použil, na jaký odkaz klikl, jaké klíčové slovo použil a kde byl před vstupem na webovou stránku, platnost 6 měsíců
 • zte2095 – umožňují webové stránce poskytovat rozšířené funkce nebo personalizaci, platnost 1 den
 • PHPSESSID – ochrana, řešící jednoduché bezpečnostní záležitosti, platnost do konce relace
 • _hjlncludedlnSample - používá statistiky statistik ke sledování, jak návštěvníci stránky používají, platnost do konce relace
 • bblosync – informace o loginu. Používá se pro analytické účely, platnost do konce relace
 • bblpasync – informace o heslu. Používá se pro analytické účely, platnost 1 týden
 • ibbid – používá se pro reklamní účely, platnost do konce relace
 • page – ukládá informace o navštívené webové stránce, platnost 5 let
 • test_3rdcookies – kontroluje cookies třetích stran na mobilní verzi, platnost 1 měsíc
 • test_adblock – zjišťuje, jestli uživatel má povolený nebo zakázaný adblock, platnost 1 měsíc
 • test_cookies – zjišťuje, jestli jsou v pc uživatele povolený zápis cookies, platnost 1 měsíc
 • test_extension – kontroluje, zda uživatel má nainstalovaný doplněk - připomínáček, platnost do konce relace
 • third_party_c_t – zjišťuje, jestli má prohlížeč povolený ukládání cookies třetích stran, platnost 1 minutu
 • vp - je to cookies, která do sebe pouze uloží informaci navštívení vratnepenize.cz – kontroluje správnost url, platnost 5 let
 • referer_id – ukládá user id o uživateli, který poslal pozvánku, platnost 1 měsíc
 • vp-popup-hidden – cookies, která předá informaci, že uživatel není registrovaný a zobrazí popup okno, platnost 1 měsícrelace
 • vp-autologin– napomáhá k automatickému přihlašování, platnost 1 rok
 • toolbar_cookie) - ukládá se ID uživatele, platnost 300 dní
 • b1, b2, b3, b4, b5, b6 – kaskádové/designové doplňky webové stránky, platnost 1 týden
 • Toolbar_cookie - v rámci vratnepenize.cz používáme doplněk do prohlížečů „Připomínáček“. Tento doplněk používá vlastní cookie, která slouží k identifikaci uživatele na stránce obchodu - obsahuje ID uživatele, jeho pseudonymizovaný e-mail a aktuální stav nasbíraného cashbacku. Trvanlivost této cookie je 300 dní.

Cookies na webech rodiny eMimino

Internetové stránky emimino.cz, modnipeklo.cz, arome.cz, labuznik.cz a Vitalion.cz používají stejnou technologii, na jejich stránkách se nacházejí stejné cookies.

 • acos - technická cookie pro udržení relace - platnost session
 • hSystemLogin - nick přihlášeného uživatele - platnost 1 rok
 • sekuc - technická cookie zda je uživatel na zabezpečeném připojení - platnost 730 dnů
 • wbdmtdc2 - detekce mobilního zařízení - platnost 3 měsíc
 • mfremi a svdmfrm - informace o segmentech vytvořených přes CPEX - platnost 730 dnů
 • showIv3 - identifikace uživatele - platnost 730 dní
 • uncheckedLogin a permanentLogin2 - informace, zda si uživatel přál trvalé přihlášení - platnost 730 respektive 30 dní
 • hSystemEmail a hSystemName - email a jméno uzivatele, pokud nekde vyplnuje formular jako neprihlaseny/neregistrovany a formular obsahuje pole "user_email" a "user_name" - platnost 360 dnů
 • advertnew - cookie ktere mi rika, ze jsem pridal novy inzerat - platnost 730 dnů
 • advertdogform - cookie ktere pomaha schovavat formular pro hlidaciho psa - platnost 3 vteřiny
 • hSystemOptions - cookie, do ktere se ukladaji vybrané informace o nastaveni, napr. info o zobrazeni toolbaru, cas zavreni toolbaru, pocet zobrazeni toolbaru - 6 měsíců
 • myanac123546798 - nazev cookie pro anonymni pristup ke vlastnim vecem (cislo v nazvu cookies je variabilni a meni se) - platnost 15 minut
 • astratexTest, fisherTest, ecopowerTest - cookie pro souteže, aby mohl zadavatel otestovat funkčnost - platnost 1 hodina
 • cosmeticListLineparfumeListLine, shopListLine - tabulkovy vs radkovy vypis - platnost 90 dní

Cookies na casopisy.mafra.cz, harpserbazaar.cz, dolcevita.cz a cosmoba.cz

Casopisy.mafra.cz

 • cookie-agreed-cs - Souhlas s použitím cookies, 1 - nevyjádřil se (výchozí stav), 2 - souhlas - platnost 4 měsíce
 • has_js - Ověření funkčnosti javascriptu - platnost session
 • SES*cislo* - Udržování session Drupalu, unikatní řetězec pro každou novou session - platnost session

harpersbazaar.cz>

 • _hjIncludedInSample - Udržování funkčnosti systému - platnost session
 • _hjid - Udržování funkčnosti systému - platnost měsíc
 • cookie-agreed-cs - Souhlas s použitím cookies, 1 - nevyjádřil se (výchozí stav), 2 - souhlas - platnost 4 měsíce

dolcevita.cz

 • pubconsent - Souhlas s použitím cookies - platnost 13 měsíců
 • euconsent - Souhlas s použitím cookies - platnost 13 měsíců
 • flashver - Přítomnost flashového přehrávače - platnost 1 měsíc

cosmoba.cz

 • catAccCookies - Souhlas s použitím cookies - platnost 2 měsíce

Další vybrané cookies (třetích stran)

Na našich stránkách se vyskytují i cookies třetích stran. Jedná se např. o cookies používané pro měření návštěvnosti, cookies používané pro interakci se sociálními sítěmi, cookies inzertních klientů umísťované v souvislosti se zobrazovanou reklamou apod.

K měření návštěvnosti používáme na našich stránkách Google Analytics, IO technologies a Netmonitor.

Google Analytics ukládá cookie _ga, ve které je jedinečná identifikace daného uživatele pro měření návštěvnosti. Bez této informace nedokážeme správně určit, kolik čtenářů k nám chodí a jak máme přizpůsobovat webové stránky potřebám různých lidí. Budeme rádi, když tuto informaci nebudete blokovat. V rámci nastavení Google Analytics máme nastavené ukládání personalizovaných informací na nejkratší možnou dobu 14 měsíců.

Měření IO technologies slouží k zjišťování aktuálního zájmu o články a vyhodnocování, které články máme propagovat. K tomu slouží všechny cookies začínající __io (tedy třeba __io_atom, __io_lv, __io_pr a další). Technická dokumentace implementace je k dispozici na stránkách firmy.

Vybrané cookies IO technologies

 • _io – unikátní náhodný identifikátor návštěvníka, platnost 1 rok
 • _io_d – počet stránek navštívených během relace, platnost 15 minutes
 • _io_lf – datum první návštěvy, platnost 1 rok
 • _io_r – název posledního zdroje, platnost 1 rok
 • _io_first_source – název prvního zdroje, platnost 1 rok
 • _io_visit – hodnota ano/ne, určena ke sledování návštěvníka jednou za relaci, platnost 15 minut
 • _io_unique – datum polsední návštěvy, platnost 1 rok
 • _io_uh – hodnota ano/ne, sleduje návštěvnost jednou denně, platnost 1 den

Cookies reklamních systémů

Společnost MAFRA využívá na svých webech a webech, které mediálně zastupuje, reklamní systém SAS Inteligent Advertising (SASIA), přes který doručuje reklamy. Reklamy na stránkách mohou být i z jiných zapojených systémů, například CPeX, Google nebo Sklik (Seznam).

mid – identifikátor reklamního systému

Ideintifikátor reklamního systémů, pomocí kterého se řídí technické servírování reklam, například omezení frekvence - platnost 13 měsíců.

GUID – identifikátor reklamního systému pro uživatele blokující cookies

Hashovaná informace z IP adresy a User Agent stringu. Jedná se o ID, se kterým nadále SAS pracuje pro výdej reklam, aby nejen frekvence byla vydána a dodržena správně.

euconsent – cookie na ukládání souhlasů

cpec2ibb – uživatelské segmenty

Číselná informace o segmentech daného uživatele používaná k cílení reklamního obsahu.

Session storage

 • _io_nav_state – aktuální a předchozí URL

Netmonitor poskytuje jednotné měření návštěvnosti na českém trhu. Informace o ukládaných údajích jsou v aktuálním znění metodiky. Ve stručnosti - ukládají se dvě cookies - __gfp_64b a Gdyn obsahující identifikaci uživatele. Tyto informace se duplicitně dávají také do Local Storage. Bez této informace nedokážeme správně určit, kolik čtenářů k nám chodí a jak máme přizpůsobovat webové stránky potřebám různých lidí. Budeme rádi, když tuto informaci nebudete blokovat.

Nástroj Hotjar nám umožňuje lépe pozoruměr chování uživatelů pomocí tzv. heatmap a dalších reportů. Cookie _hjIncludedInSample značí, zda je daná návštěva zařazena do testovaného vzorku dat.

Další informace o cookies třetích stran, které se vyskytují na našich stránkách, naleznete zde.