Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců v MAFRA, a.s.

Od června 2013 zahájila MAFRA, a.s. realizaci grantového projektu „Digitální věk ve vydavatelském průmyslu: nové technologie, dovednosti a inovace", který se zaměřoval na odborné vzdělávání zaměstnanců MAFRA, a.s. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit systémovou koncepci vzdělávání a rozšířit a doplnit klíčové kompetence zaměstnanců v oblasti moderních technologií a rozvoje řízení lidských zdrojů.

Do projektu bylo zapojeno celkem 235 zaměstnanců z regionálních oddělení inzerce, distribuce a redakce. Zvláštní důraz byl kladen na specifické skupiny zaměstnanců do 25 a nad 50 let. Projekt skončil na konci roku 2015.

Projekt byl financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Celkový objem získaných prostředků byl 4 021 162 Kč, z nichž bylo vyčerpáno 3 426 698 Kč.

Plánované aktivity byly realizovány jak lektory interními, tak externími (nákup služeb).