ZMĚNA NA POSTU ŘEDITELE REGIONÁLNÍCH REDAKCÍ MAFRA, A. S.

  17:52

Jakub Unger končí k 30. 6. 2014 po vzájemné dohodě s vedením vydavatelství  v pozici ředitele regionálních redakcí mediální skupiny MAFRA, a. s.

„Možnost pracovat s kolegy v regionech na nových konceptech mě obohatila osobně i profesně. Přeji redakcím i celé firmě hodně štěstí v jejich dalším směřování,“ sdělil  Jakub Unger.

„Jakubovi  děkujeme za spolupráci a přejeme mu mnoho zdaru,“  uvedl  Štěpán Košík, předseda představenstva, do jehož kompetence i nadále regionální redakce spadají.