Personální změna ve vedení společnosti MAFRA, a. s.

  11:36

Na základě dohody mezi vedením mediální skupiny MAFRA a Daliborem Balšínkem opustí Dalibor Balšínek pozici člena představenstva MAFRA, a. s., a šéfredaktora Lidových novin ke dni 13. 11. 2013. Toto prohlášení je společné za obě strany a navazuje na učiněnou dohodu. Vedení mediální skupiny MAFRA vyjadřuje panu Balšínkovi poděkování za jeho přínos pro titul Lidové noviny a rozvoj digitálních aplikací. Řízením redakce Lidových novin je pověřen pan Veselin Vačkov, který má s řízením novin dlouholeté zkušenosti.

„Rozcházíme se v dobrém. Jsem přesvědčen, že Lidové noviny mají před sebou budoucnost a nemám žádnou pochybnost o tom, že značka Lidových novin bude i nadále hrát ve společnosti významnou roli, protože jsou i kulturní institucí ,“ říká Dalibor Balšínek.

Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA, a. s., dodává: „Jsme si vědomi významu a hodnoty značky Lidových novin a uděláme maximum proto, abychom její postavení na mediálním trhu ještě upevnili.“