MEDIÁLNÍ SKUPINA MAFRA ZJEDNODUŠILA SVOJI STRUKTURU

  9:52

Ke dni 1. 6. 2014 se uskutečnila fúze sloučením společnosti MAFRA, a. s., jako nástupnické společnosti se společnostmi Webdio, s. r. o., AGF Media, a.s., Léko Media Group s.r.o., a Retail Info, s.r.o., jakožto společnostmi zanikajícími. Tyto společnosti tak zanikly a veškeré jejich aktivity přešly do společnosti MAFRA, a. s. MAFRA se tak stala vydavatelem týdeníku 5plus2, provozovatelem serverů http://www.5plus2.cz/, www.ceskapozice.cz a www.akcniceny.cz a provozovatelem všech ostatních serverů a médií výše uvedených zanikajících společností.

 Fúze byla provedena za účelem zjednodušení struktury mediální skupiny MAFRA a dosažení úspor.