Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Story

Jedná se o atraktivní a progresivní formát, který svým chováním připomíná oblíbené "stories" na sociálních sítích. V krátkých sekvencích se mohou střídat obrázky i video spoty. Uživatel může mezi jednotlivými kreativami listovat nebo je přeskakovat. Tento formát nelze přehlédnout na domovské stránce ani v článku.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celkově se kreativa může skládat z 2-5 snímků. Do jednotlivých snímků mohou být vloženy statické obrázky nebo videa. Ale pozor: video je možné vložit do maximálně tří snímků. Story se tedy může skládat z 2-5 obrázků nebo z 2-3 videí. Video můžete doplnit ještě statickými obrázky tak, aby celkový počet nepřekročil 5 snímků. Každý snímek je viditelný 5 sekund a poté se zobrazí další.

Formát

 • Obraz (JPG, PNG)
 • Video formát: MP4; kodek: H.264

Rozměr

 • 768×1230 px

Maximální datová velikost

 • Obrázek: max. 200 KB
 • Video: max. 100 MB

Počet dodaných obrázků nebo videí

 • Obrázek: min. 2 - max. 5
 • Video: max. 3
 • Pozor: Obrázky nebo kombinace obrázků a videa nesmí překročit celkový počet pěti snímků.

Volitelné možnosti

 • Výzva ke kliku (Call-to-Action)
  Doporučujeme jedno z následujících:
  • Zjisti více
  • Více zde
  • Sleduj dále
  • Kup zde
  • Kontaktuj nás
 • Logo
  • Minimální rozměr: 70×70 px

Další info

 • Každý snímek může být prokliknutelný na jinou URL
 • Každý snímek je viditelný 5 sekund

Externí zobrazovací kód

 • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

 • Ano, dle našich specifikací.
 • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.
 • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.