Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Stírací Rectangle (480x300)

Díky svému umístění je Square velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani ve článku. V tomto případě má atraktivní podobu stíracího losu. Pohybem kurzoru po banneru se odkrývá druhá vrstva.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

  • 2x Obraz (JPG, PNG) (pro horní stíranou i spodní vrstvu)

Rozměr

  • 480×300 px

Maximální datová velikost

  • 200 kB (pro oba obrazy dohromady)

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.