Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

QuatroBranding

QuattroBranding patří mezi formáty díky kterým můžete opravdu vyniknout. Sdílí všechny atributy klasického brandingu ale navíc přidává téměř dvojnásobný prostor v hlavičce stránky. Tentokrát budete opravdu nepřehlédnutelní.

Reálný náhled Šablona Zdrojové soubory

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 2000×1280 px

Maximální datová velikost

  • 400 kB (v případě HTML5 max. 600 kB)

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní
  2. Důležitá reklamní sdělení umístit do plochy 1366×768 (viz červenou plochu v rozkresu.) Je to velmi důležité vzhledem k různým rozlišením a poměrům zobrazovacích zařízení. Tato oblast je viditelná pro většinu uživatelů.

Externí zobrazovací kód

  • Povolen Adform (nasazení kódů od jiných adserverů není vyloučeno ale je potřeba otestovat alespoň 5 dní před spuštěním kampaně.)
  • Upozornění: V případě dodání kreativ pomocí výdejového scriptu třetí strany (např. DCM, AdForm atp.) může být funkčnost formátu omezena nebo zcela znemožněna.

    Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechna další volání prvků používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik.

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Pro obrazový branding maximálně 2 ext. měřící kódy nejlépe od IAS, Double Verify
  • Pro HTML5 branding není povoleno

Chcete v hlavičce brandingu animace nebo video?

Pakliže chcete mít v hlavičce Brandingu nějaké animace tak dodejte k Brandingu ještě HTML5 MegaBoard. Totéž platí pro umístění videa v hlavičce - taktéž v HTML5 MegaBoardu. Pokud výše zmíněné nepotřebujete tak MegaBoard nedodávejte.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.