Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Mobilní dynamický banner

Mobilní dynamický banner je atraktivní a především účinnou prezentací více produktů najednou přičemž každému produktu je věnována po určitou dobu celá plocha banneru. Hlavní přednost tohoto banneru je snadná aktualizace obsahu který se načítá z XML zdroje.

  Technické specifikace banneru

 • Formát: XML feed
 • Rozměr banneru: 300x250 px
 • Rozměr obrázku produktu: 150x150 px
 • Datová velikost obrázku produktu: 25 kB
 • Rozměr loga: 300x50 px
 • Datová velikost loga: 15 kB
 • Maximální počet znaků pro nadpis: (item - title) 20 znaků včetně mezer
 • Maximální počet znaků pro popis: (item - desc) 65 znaků včetně mezer
 • Maximální počet znaků pro původní cenu: (item - price - old) 10 znaků včetně mezer
 • Maximální počet znaků pro novou cenu: (item - price) 10 znaků včetně mezer
 • Celková datová velikost banneru: max. 125 kB

Vzor XML feedu

Obecná pravidla vztahující se na všechny bannery:

 • Banner nesmí být příliš agresivní, ve smyslu chvění a blikání - za agresivní banner je považována kreativa, která ve velmi krátkém časovém intervalu (kratším než 1 vteřina) výrazně mění barvy, nadpisy či jiné významné grafické prvky, které mohou uživatele vyrušovat při práci se stránkou.
 • Banner nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
 • Banner nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
 • Banner nesmí obsahovat ovládací prvky operačních systémů, nesmí vypadat jako systémové hlášky a nesmí využívat všeobecně známé prvky zavádějícím způsobem – třeba symbol "play" na cokoliv jiného než zapnutí přehrávání, symbol křížku [×] na cokoliv jiného než zavření/skončení, symbol lupy na cokoliv jiného než hledání/zvětšování apod.
 • Banner nesmí jakkoliv zasahovat do stránky nebo ovlivňovat chování prvků stránky, které nejsou součástí komerční plochy (banneru). Nesmí měnit titulek stránky, ani její hlavní obsah či samovolně upravovat nalistovanou adresu bez prokliknutí banneru.
 • V názvech souborů dodaných bannerů se nesmí vyskytovat žádná diakritika, mezery, ani zvláštní znaky. Místo mezery lze použít podtržítko „_“.
 • Předání všech verzí banneru a cílové URL adresy je nutné nejpozději dva pracovní dny před začátkem kampaně, pokud není uvedeno jinak.

Pro zabezpečené stránky (https://) musí všechny měřicí a zobrazovací kódy třetích stran používat pouze https://. V kreativách samotných musí všechna další volání prvků nebo trackovacích URL také používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik. Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.