Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Square (480x480)

Díky svému umístění je banner 480x480 velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani ve výpisu článků. Banner 480x480 může mít podobu klasické statické reklamy nebo jej můžete uvést do pohybu pomocí html souboru.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 480×480 px

Maximální datová velikost

  • 100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)

Externí zobrazovací kód

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM.
  • Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://).

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius, IAS a DoubleVerify.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Chcete animovaný banner?

V tomto případě je potřeba dodat banner ve formátu HTML5.

Chcete přidat video?

V tomto případě je potřeba dodat banner dle specifikace pro Video Square.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.