Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Branding opakovaci

Branding patří k nejoblíbenějším a nejvýraznějším reklamním formátům. Díky své velikosti a zobrazení okolo celé stránky je výborně viditelný a uživateli je na očích po celou dobu rolování stránky.

Reálný náhled Šablona Zdrojové soubory

Obecný popis brandingu

 • Branding se zobrazuje nad a po stranách obsahu stránky. Celá tato oblast je proklikávatelná.
 • Opakující se branding se odrolovává spolu s obsahem stránky a obrázek v pozadí stránky se opakuje tolikrát, aby vyplnil celou výšku stránky.
 • S brandingem je spojena standardní bannerová pozice MegaBoard. Ten je umístěn nad obsahem stránky a může být využit i pro HTML animaci nebo pro umístění videa.
 • V případě dodání kreativy přes kódy třetích stran prosíme o dodání servírovacího skriptu alespoň tři pracovní dny před zahájením kampaně, abychom mohli ověřit správnost fungování skriptu na našich stránkách.

  Crossplatform Branding:

  Tento branding se zobrazuje pouze na desktopu. Pokud nakupujete zobrazení crossplatform (desktop + mobil), je nutno dodat ještě podklady pro mobilní verzi brandingu. Specifikace pro jeho výrobu naleznete zde: Specifikace pro výrobu mobilního brandingu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - BRANDING OPAKOVACÍ

  Formát

 • Obraz (JPG, PNG, GIF)

  Rozměr

 1. Obraz Hlavička 2000×(vámi zvolená výška)
 2. Obraz Opakovací 2000×(vámi zvolená výška)

Pojmenování souborů

Pro urychlení procesu nasazení pojmenujte soubory tímto způsobem: Klient+Akce+Branding_Header a Klient+Akce+Branding_Repeater (př.: CSOB_Karty_Branding_Header

  Maximální datová velikost

 • 400 kB (platí pro oba obrazy dohromady)

  Požadavky na vzhled

 1. Kreativa nesmí být transparentní
 2. Důležitá reklamní sdělení umístit do sloupce širokého 1366 px (viz červenou plochu v rozkresu.) Je to velmi důležité vzhledem k různým rozlišením a poměrům zobrazovacích zařízení. Tato oblast je viditelná pro většinu uživatelů.

  Externí zobrazovací kód

 • Ne (nasazení kódu není striktně vyloučeno ale je potřeba otestovat s týdením předstihem)
 • Pozor! Všechny zobrazovací kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechna další volání prvků používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik.

  Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

 • Maximálně 1 ext. měřící kód nejlépe od IAS, Double Verify atp.

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

MegaBoard (dodává se k Brandingu pouze v případě animací a videa):

Pakliže nechcete mít v hlavičce brandingu nějaké animace tak Megaboard nedodávejte! Pro animace v rámci celé plochy brandingu můžete využít Fixní HTML5 Branding

Specifikace pro megaboard naleznete ZDE

Upozornění

V případě dodání kreativ pomocí výdejového scriptu třetí strany (např. DCM, AdForm atp.) může být funkčnost formátu omezena nebo zcela znemožněna. Scripty třetích stran nepodporují funkce našeho formátu. Důrazně doporučujeme dodat podklady dle výše uvedené technické specifikace.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.