Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

HalfPageAd iLayer

Díky svému umístění je Halfpagead velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani při čtení článku. Je však doplněn o skvělou efektní funkci, kdy se po najetí myši halfpagead rozbalí a odhalí uživateli další obsah v podobě obrázku nebo videa. Halfpagead může mít podobu klasické statické reklamy nebo jej můžete uvést do pohybu pomocí html souboru.

Reálný náhled Šablona

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Požadavky pro HalfPageAd iLayer

  1. HalfPageAd dle specifikací zíže
  2. HalfPageAd Expanded (ten který se vysune) dle specifikací níže.

Při využití základní animace reklamního formátu postačí dodat obrázky (JPG, PNG, GIF) odděleně, ke kompletaci banneru dojde na naší straně.

V případě rozšířených animací nebo použití dynamických prvků je nutné dodat podklady pro jednotlivé části vytvořené v HTML například dle tohoto příkladu.

Formát

Rozměr

  • 300×600 px (HalfPageAd)
  • 600×600 px (HalfPageAd Expanded)

Maximální datová velikost

  • HalfPageAd 100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)
  • HalfPageAd Expanded 200 kB (v případě HTML5 max. 250 kB)

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, dle našich specifikací.
  • Akceptované kódy třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.
  • Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Chcete animovaný banner?

V tomto případě je potřeba dodat banner ve formátu HTML5.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.