Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

3D HalfPageAd

Díky svému umístění je HalfPageAd velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani při čtení článku. Ve spojení s 3D efektem, kdy se banner otáčí a střídá různé kreativy, představuje pro uživatele ještě větší vizuální zážitek a nevšimnout si jej je tedy prakticky nemožné.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Při využití základní animace reklamního formátu postačí dodat statické obrázky (JPG, PNG) odděleně, ke kompletaci banneru dojde na naší straně.

V případě rozšířených animací nebo použití dynamických prvků je nutné dodat podklady pro jednotlivé části vytvořené v HTML jako samostatné archivy ZIP. Ke kompletaci banneru dojde na naší straně

Rozměr

  • 300×600 px (3 až 5 obrazů nebo HTML5 samostatných archivů ZIP )

Maximální datová velikost

  • 300 kB (platí pro všechny obrazy/HTML5 bannery dohromady)

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, 1 URL s UTM parametry na jeden obraz/HTML5 banner
  • Akceptované URL třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Upozornění

U tohoto banneru si lze vybrat rychlost střídání a směr otáčení obrázků.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.