Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

VHS (300x250)

VHS je na první pohled klasický videobanner o rozměrech 300x250 px. Po najetí myší se však banner rozbalí a uživatel tak má možnost video zhlédnout ve větších rozměrech a kvalitě, podobně jako by sledoval videoreklamu před některým z našich pořadů.

Reálný náhled

Než začnete s výrobou banneru

Upozornění pro HTML bannery:

 • Banner poběží jako samostatná HTML stránka v iframu, čímž je vyloučeno riziko technické i vizuální kolize s jinými prvky stránky. Potřebuje-li být banner mimo iframe, musí být dodaný s větším předstihem a bude podroben důkladnější kontrole.
 • Banner nesmí působit viditelné potíže v žádném prohlížeči (ani ve starším, třeba v Internet Exploreru 8). Nesmí vyvolávat JS chyby, ani psát cokoliv do konzole.
 • Podklady pro banner se (včetně externích zdrojů, např. písma z Google Fonts) musí vejít do datového limitu 100 kB.
 • Tímto je vyloučeno i použití různých JS frameworků (YUI, MooTools, Prototype.js, jQuery a spol.) a CSS frameworků (Bootstrap, Foundation).
 • Banner nesmí nadměrně zatěžovat procesor. Jako reference slouží počítač s CPU Intel Core 2 (1,86 GHz)
 • Obslužné CSS i JS by měly být přímo uvnitř HTML.
 • Celá prokliknutelná část banneru musí být uvnitř odkazu (element s atributem href, žádný onclick). Cílovou adresu do atributu href nastaví náš reklamní systém.
 • Uvnitř iframu se nesmí odehrát žádné přesměrování (nebo jiná změna adresy) způsobující, že kliknutí na tlačítko Zpět v prohlížeči na naší stránce nepovede na předchozí stránku.
 • Prokliknutelná část banneru musí mít při najetí myší standardní kurzor ruky, který mívají odkazy. Neprokliknutelné části takový kurzor mít nesmí.
 • Banner si nesmí ukrást focus nebo způsobit odchod z naší stránky bez standardní explicitní akce uživatele (tj. bez kliku myší, bez stisknutí enteru, bez dotyku ukončeného v místě, kde začal).
 • Banner nesmí vydávat zvuky bez najetí myši nebo bez explicitní akce uživatele.
 • Část uživatelů používá jinou výchozí velikost písma. Nevyžadujeme, aby banner vypadal při všech velikostech stejně, jen upozorňujeme, že je vhodné na tuto pružnost prostředí nezapomínat (zamezit jí nelze).

Pro zabezpečené stránky (https://) musí všechny měřicí a zobrazovací kódy třetích stran používat pouze https://. V kreativách samotných musí všechna další volání prvků nebo trackovacích URL také používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik. Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Technické specifikace banneru

 • Rozměr: 300x250 px
 • Datová velikost:
 • Formát: JPG, PNG, GIF, HTML5

Předání všech verzí banneru a cílové URL adresy je nutné nejpozději dva pracovní dny před začátkem kampaně, pokud není uvedeno jinak.