Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

Video Spot (OutStream)

Stále více příznivců si získává nejenom bannerová prezentace, ale i videoreklama. OutStream se objeví přibližně uprostřed textu článku tak, že odsune následující odstavec a přehraje váš video spot.

Reálný náhled

Dostupné na webech

Technické specifikace videospotu

  • TV norma: PAL, 25 fps
  • Video formát: AVI / MPEG2 / MOV / MP4 (můžeme převádět i z dalších formátů, ale nemůžeme garantovat kvalitu)
  • Rozlišení: Full HD (1920x1080), nebo HD (1280x720). Nižší rozlišení způsobí horší obrazovou kvalitu.
  • Poměr stran: 16:9
  • Akceptovaná média: mini DV nebo DVCam, DVD nebo CD
  • Zvuk: 48 kHz, stereo, min. 128 kb/s, zvuk modulovaný do - 6dB

Videospot můžeme nasadit také přes VAST kód, musí být ale přeskočitelný (je potřeba nadefinovat v kódu).

Upozornění pro použití VPAID

Důrazně nedoporučujeme servírování videoreklamy přes VPAID. Použití tohoto formátu nezaručuje správnou funkci přehrávaných videí a doplňkových funkcionalit obsažených ve VPAID na všech zařízeních a typech browserů (zejména mobilních prohlížečích a zařízeních nepodporujících autoplay). Náprava není možná na naší straně a aktuálně zmírňujeme negativní dopady použití VPAID alespoň cílením na zařízení s pravděpodobnou podporou pro přehrání videí servírovaných v tomto formátu. Ani tak však nedokážeme zajistit správné vykonání doplňkových funkcí obsažených ve VPAID. Jako variantu k distribuci video reklamy doporučujeme přechod na standard VAST. Podporované verze uvádíme v tabulce:

verze podporujeme VPAID SAS AdVerification AdForm AdOcean DoubleCick** Sizmek** OMID MOAT DoubleVerify
VAST 2.0 ANO ANO* ANO ANO ANO ANO ANO ANO X ANO (VPAID) ANO (VPAID)
VAST 4.0 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO X ANO X
VAST 4.1 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO X
VAST 4.2 ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO X

*není plně podporováno prohlížeči
**doměřujeme pouze imprese a kliky, nikoli visibilitu

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.

Než začnete s výrobou videospotu

  • Videospot nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky.
  • Videospot nesmí překročit povolené datové limity a musí mít správné rozměry na požadovanou pozici.
  • Videospot nesmí jakkoliv zasahovat do stránky nebo ovlivňovat chování prvků stránky, které nejsou součástí komerční plochy (videa). Nesmí měnit titulek stránky, ani její hlavní obsah či samovolně upravovat nalistovanou adresu bez prokliknutí videospotu.
  • Předání všech verzí videa a cílové URL adresy je nutné nejpozději dva pracovní dny před začátkem kampaně, pokud není uvedeno jinak.

Pro zabezpečené stránky (https://) musí všechny měřicí a zobrazovací kódy třetích stran používat pouze https://. V kreativách samotných musí všechna další volání prvků nebo trackovacích URL také používat zabezpečené spojení (https://). Jediná část, která nemusí být SSL vyhovující, je URL pro proklik. Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.