Zpět do katalogu reklam

Technické specifikace reklam

3D Rectangle (300x250)

Díky svému umístění je Square velmi výrazným a oblíbeným reklamním formátem. Nepřehlédnete ho ani na domovské stránce, ani ve článku. Ve spojení s 3D efektem, kdy se banner otáčí a střídá různé kreativy, představuje pro uživatele ještě větší vizuální zážitek a nevšimnout si jej je tedy prakticky nemožné. Formát lze využít na desktopové i mobilní verzi.

Reálný náhled

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Formát

Rozměr

  • 300×250 px (3 až 5 obrazů)

Maximální datová velikost

  • 250 kB (toto je souhrná maximální velikost dodaných obrazů, ať už dodáte 3 nebo více)

Externí zobrazovací kód

  • Ne

Externí měření (nad rámec měření Mafra a.s.)

  • Ano, 1 URL s UTM parametry na jeden obraz/HTML5 banner
  • Akceptované URL třetích stran: AdForm, DCM, Sizmek, Gemius.

Pozor! Všechny měřicí kódy třetích stran musí používat pouze zabezpečené odkazy (https://). V kreativách samotných musí všechny trackovací URL také používat zabezpečené spojení (https://). Na rozdíly statistik měřicích kódů bez použití https:// nebude brán zřetel.

Upozornění

U tohoto banneru si lze vybrat rychlost střídání a směr otáčení obrázků.

Z důvodu hladkého průběhu spouštění a odbíhání kampaní je nutné podklady dodané mimo popsanou specifikaci předem schválit technickým oddělením MAFRA. Děkujeme za pochopení.